Σχετικά με εμάς

 
    Από το 1860 έως και σήμερα βρισκόμαστε στο χώρο παραγωγής ελαιόλαδου. Ξεκινώντας από τις μυλόπετρες που κινούνταν χειροκίνητα ή με κίνηση από ζώα και μετέπειτα, το 1928, είμαστε οι πρώτοι στα Μέγαρα που χρησιμοποιήσαμε τον ηλεκτρισμό για την κίνηση των μηχανημάτων (μυλόπετρες και μετέπειτα σπαστήρας, και άλλα μηχανήματα).
Το 1946-1947 εκσυγχρονίστηκαν τα μηχανήματα  με υδραυλικά πιεστήρια ημερήσιας παραγωγής περίπου 8 τόνους ελαιόκαρπου.
Το 1970 εκσυγχρονίστηκαν εκ νέου τα μηχανήματα μας με την τοποθέτηση ηλεκτρουδραυλικών πιεστηρίων και νέων ημιαυτόματων διαχωριστήρων με δυναμικότητα περίπου 20 τόνων ελαιόκαρπου  ημερησίως.
Το 1984 εκσυγχρονίστηκαν ξανά τα μηχανήματα μας με την τοποθέτηση φυγοκεντρικού μηχανήματος διαχωρισμού (delaval) και τριώροφου μαλακτήρα στη θέση των μυλόπετρων με ημερήσια παραγωγή περίπου 40 τόνους ελαιόκαρπου.
               
                     Το 2008 τοποθετήσαμε υπερσύγχρονα μηχανήματα κατασκευασμένα εξολοκλήρου από
                      inox 316 (το inox 316 είναι από τα καλύτερα υλικά κατασκευήςμηχανημάτων και σκευών
                        κατεργασίας υγρών τροφίμων και υπερκαλύπτει τα διεθνή αλλά και τα κοινοτικά standars)

©2011 Design by Service Technology